ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘
ผู้บริหารกลุ่ม 8

พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานกลุ่มที่ 8
เมนูหลัก
 ข้อมูลเบื้องต้น :
 ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
 สถิติข้อมูล
 โครงสร้างหลักสูตร
 สมุดเยี่ยม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ในFavourites
เมล์ด่วนสายตรง
05:57:22
วันนี้วันที่ : 14-10-2015

 ค้นหา :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
หมายเลข IP ของคุณ 50.17.78.238


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ton
สมาชิกทั้งหมด : 5

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 3
บุคคลทั่วไป : 3
สมาชิก : 0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
แม่กองธรรมสนานหลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวทยาลัยมหามกุฏฯ
พศจ.หนองคาย

พศจ.อุดรธานี

พศจ.สกลนคร

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สมศ.

สทศ.

 

ประกาศคณะกรรมการการศึกษา

ประกาศว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553

ประกาศว่าด้วย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย พนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย ขนาดและกรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2557

ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย บัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (พระภิกษุ)

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (คฤหัส)

แบบบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ

หลักเกณฑ์การขอมีบัตรพนักงานศาสนการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2550

ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2551

ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2552

ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2553

ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2555

ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2556

ครั้งที่ 7  ปีการศึกษา 2557

 

ภูมิอากาศ
ทันข่าวทันเหตุการณ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนภายในกลุ่มที่ 8

 
 

 

.  

1. เรื่องอบรมการจัดทำระบบบัญชีและการเงิน การวัดและประเมินผล

ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 

กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบการเงินและบัญชี

เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบการเงินและบัญชี

และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบการเรียนรู้

จึงขอให้โรงเรียนส่งเข้าอบรม จำนวน 2 ท่าน คือ หัวหน้าวิชาการและหัวหน้าการเงิน

ในวันที่  15 - 16   ตุลาคม  2558

ณ ห้องดุจดาว  โรงแรมอุดรโฮเต็ล  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

กำหนดการ

แบบตอบรับ

.

2. เรื่องการส่งข้อมูล GPA นักเรียนชั้น ม.6

กำหนดส่งข้อมูล GPA นักเรียนชั้น ม.6  จำนวน 5 ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2558

ส่งกลุ่มโรงเรียนฯ ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2558

E-Mail.  group_ps_8@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม 042-461152 , 084-4044922

สิ่งที่ส่งมาดังนี้  * แบบ ศธ.01 (5 ภาคเรียน)  จำนวน 1 แผ่น

* แผ่น CD ข้อมูล  จำนวน  1  แผ่น

ดาวน์โหลดโปรแกรม GPA55

.

3. เรื่องการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558

แจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 8

ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-  31  สิงหาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1  วันที่ 10  ตุลาคม  2558

ประกาศเลขที่นั่งสอบ  วันที่  5  มกราคม  2559

สอบวันที่  30  มกราคม  2559

.

4. เรื่องอนุทินการศึกษา

ประกาศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

เรื่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เพื่อให้โรงเรียนภายในกลุ่มดำเนินการเรียนการสอนและการสอบเป็นแนวเดียวกัน

ดังนั้นจึงประกาศไว้ดังนี้

อนุทินการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558

. 

 

 

 


ข่าวกิจกรรม

 การประชุม อบรม สัมมนา >> การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-c... รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-c...การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านการศึกษา โปรแกม E-citizen , Eis , GPA  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  วันที่  19  กันยายน  2558  ณ โรงเรียนวัดศรีนคราราม  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการประชุมสัมมนาผู้บริห... รูปภาพ จำนวน 39 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริห... .

">
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ  โดยได้อาราธนาสมเด็จพระวันรัต  ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด  ระหว่างวันที่ 7 - 8  พฤษภาคม  2558  ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อ.สา...  ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ...อบรม ">โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รุ่นที่ 2  กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ระหว่างวันที่ 1 - 3  เมษายน  2558  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  อ.เมือง  จ.นครนายก   ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
การจัดทดสอบทางการศึกษา B-....

">
การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2557 ">. ">การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2557  ศูนย์สอบ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ในวันที่เสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2558  ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ.หนองคาย   ..อ่านต่อ
 ข่าวประชุม >> การประชุมผู้อำนวยการโรงเรี... รูปภาพ จำนวน 25 รูป ฮิต RSS Feed
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรี...

การประชุมผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2558  ณ โรงเรียนวัดศรีนคราราม  ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี

  ..อ่านต่อ
ข่าวที่ผ่านมา
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการประชุมสัมมนาผู้บริห... ฮิต [ภาพกิจกรรม] .

">
11 พ.ค. 2558
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]อบรม ">20 เม.ย. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... ฮิต [ภาพกิจกรรม].

">
การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2557 ">. ">
26 ก.พ. 2558
 [ข่าวประชุม] การประชุมผู้อำนวยการโรงเรี... ฮิต [ภาพกิจกรรม]13 ก.พ. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] โครงการยกระดับคุณภาพการศึก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]03 ก.พ. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]03 ก.พ. 2558
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนท... ฮิต [ภาพกิจกรรม]15 ม.ค. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ธ.ค. 2557
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ธ.ค. 2557
 [ข่าวประชุม] การประชุมคณะกรรมการบริหารก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]28 ก.ค. 2557
อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากคุณครู


วันและเวลา
ตุลาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
บุคลากรในกลุ่ม 8


พระครูกุมภวาปีคณารักษ์
 
 
พระครูรัตโนภาส
 
 
พระครูสุวรรณโพธิรัต
 
 
พระครูสุภกิจโกศล
 
 
นายไชยพร มาลาอบ
 
 
นายคำใส พิมเสน
 
 
นายวัฒนชัย ประภาพันธ์
 
 
นางสุวรีย์ ทาสุวรรณ

 
เว็บไซต์ สนง.กลุ่มอื่นๆ

สนง.กลุ่มที่ 1
สนง.กลุ่มที่ 2
สนง.กลุ่มที่ 3
สนง.กลุ่มที่ 4
สนง.กลุ่มที่ 5
สนง.กลุ่มที่ 6
สนง.กลุ่มที่ 7
สนง.กลุ่มที่ 8
สนง.กลุ่มที่ 9
สนง.กลุ่มที่ 10
สนง.กลุ่มที่ 11
สนง.กลุ่มที่ 12
สนง.กลุ่มที่ 13
สนง.กลุ่มที่ 14

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบ ปส.05 - ปส.20

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง

คำอธิบายเลขบัตรประชาชน นักเรียนต่างด้าว E-citizen

แบบรายงาน จ.1, ร.1 ปี 2558

เอกสารประกันคุณภาพภายใน

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553 - 2562

ปฏิทินโรงเรียนส่งงาน

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

อนุทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เอกสารอบรมอาเซียน (อุดร)

เอกสารอบรมประกันคุณภาพ (อุบล)

แบบคำขอเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปี 2558

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ปี 2558

โปรแกรม GPA55

โปรแกรม E-citizen 2558

โปรแกรมคิดสัดส่วน O-NET 70ต่อ30

ทำเนียบครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลสถิติครูบุคลากรและนักเรียน

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ผลคะแนน B-Net รายโรงเรียน

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2557

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2557

ข้อมูล O-NET, B-NET เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

โปรแกรมช่วยประมวลผลคะแนน O-NET , B-NET

คะแนนผลสอบ B-NET ปี 56-57  ม.3 และ ม.6

คะแนนผลสอบ O-NET ปี 56 ม.3

คะแนนผลสอบ O-NET ปี 56 ม.6

คะแนนผลสอบ O-NET ปี 57 ม.3

คะแนนผลสอบ O-NET ปี 57 ม.6

โรงเรียนที่ส่งงานกลุ่มแล้ว

ชื่อโรงเรียน

ส่งแล้ว

 วัดโสมนัสสันตยาราม

 

 วัดศรีสะอาด

 ประสาทคณานุกิจวิทยา

 

 อุตตรทิศวิทยา

 

 วัดสว่างสามัคคี

 

 วัดศิริมงคล

 

 วัดบูรพา

 วัดโคเขตตาราม

 

 วัดศรีชมชื่น

 

 วัดศิรินทราวาส

 

 วัดศรีสวาท

 

 วัดมัชฌิมาวาส

 

 วัดศรีสุธาทิพย์

 

 วัดมัชฌิมบุรี

 

 วัดสังคาว

 

 วัดศรีนคราราม

 

 วัดดงคำ

 

 ห้วยทรายวิทยา

 

 สวัสดิ์วิทยา

 

 บาลีสาธิตศึกษามจร.วัดศรีษะเกษ

 

 วัดโกเสยเขต

 

 วัดไตรภูมิ

 

 วัดโพธิ์งาม

 

 วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

 วัดเขตอุดม

 

 วัดช้างเผือก

 

 วัดพระธาตุวิทยา

 

 วัดพระธาตุบังพวน

 

 วัดอัมพวัน

 

 วัดเวฬุวันวิทยา

 

 วัดโพธิสมภาร

 

 ดอนโพธิ์ธรรมสถาน

 วัดโพธิ์คำ

 

 วัดทุ่ง

 

 วัดพระธาตุศรีมงคล

 

 เหล่าแมดวิทยา

 

 วัดสว่างภูมิดล

 

วัดแจ้งแสงอรุณ

 

 ส่งภายในวันที่ 

 

 
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

ดีเยี่ยม
เยี่ยม
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 175
คำแนะนำ: 0
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ