ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘
ผู้บริหารกลุ่ม 8

พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานกลุ่มที่ 8
เมนูหลัก
 ข้อมูลเบื้องต้น :
 ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
 สถิติข้อมูล
 โครงสร้างหลักสูตร
 สมุดเยี่ยม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ในFavourites
เมล์ด่วนสายตรง
01:07:06
วันนี้วันที่ : 02-02-2015

 ค้นหา :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
หมายเลข IP ของคุณ 54.145.173.91


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ton
สมาชิกทั้งหมด : 5

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 58
บุคคลทั่วไป : 58
สมาชิก : 0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
แม่กองธรรมสนานหลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวทยาลัยมหามกุฏฯ
พศจ.หนองคาย

พศจ.อุดรธานี

พศจ.สกลนคร

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สมศ.

สทศ.

 

ประกาศคณะกรรมการการศึกษา

ประกาศว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553

ประกาศว่าด้วย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย พนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย ขนาดและกรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2557

ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย บัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (พระภิกษุ)

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (คฤหัส)

แบบบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ

หลักเกณฑ์การขอมีบัตรพนักงานศาสนการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2550

ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2551

ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2552

ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2553

ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2555

ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2556

 

ภูมิอากาศ
ทันข่าวทันเหตุการณ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนภายในกลุ่มที่ 8

 
 

 

.  

1. เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-Net ปีการศึกษา 2557

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net)

ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ

ศูนย์สอบ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

สนามสอบ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ.หนองคาย

สอบวันเสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2558

ประกาศเลขที่นั่งสอบ

เลขที่นั่งสอบ ม.3

เลขที่นั่งสอบ ม.6

แผนผังห้องสอบ

.

2. เรื่องประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 7

ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557

เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันระดับประเทศ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันอาทิตย์ที่  21 ธันวาคม  2557  ที่ผ่านมา

ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

และนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท

เตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันระดับประเทศต่อไป

หมายเหตุ.. นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในประกาสผลตัดสินคือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

 ประกาศผล ม.ต้น

ประกาศผล ม.ปลาย

.

3. เรื่องแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8

ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 8

ในวันที่ 23 - 25  มกราคม  2558

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด

แจ้งข่าวเลื่อนการแข่งขัน

กำหนดการ

ตารางการแข่งขัน

สถานที่พัก

รายละเอียดการแข่งขัน

.

4.เรื่องอนุทินการศึกษา

ประกาศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

เรื่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เพื่อให้โรงเรียนภายในกลุ่มดำเนินการเรียนการสอนและการสอบเป็นแนวเดียวกัน

ดังนั้นจึงประกาศไว้ดังนี้

อนุทินการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557

. 

 

 


ข่าวกิจกรรม

 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนท... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนท...โครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนทัศน์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  9 - 11  มกราคม  2558  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี   ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... รูปภาพ จำนวน 25 รูป ฮิต RSS Feed
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ...งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 7  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  วันที่ 21  ธันวาคม  2557  ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ.หนองคาย   ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู... รูปภาพ จำนวน 15 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู...โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ระหว่างวันที่ 18-19  พฤศจิกายน  2557  ณ  โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อ.เมือง  จ.อุดรธานี   ..อ่านต่อ
 ข่าวประชุม >> การประชุมคณะกรรมการบริหารก... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
การประชุมคณะกรรมการบริหารก...

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ณ โรงเรียนวัดสว่างสามัคคี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

  ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการอบรมพัฒนาครู 8 กลุ่... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการอบรมพัฒนาครู 8 กลุ่...การอบรมโครงการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  (จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และสกลนคร)
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม และ 28 - 29 มิถุนายน 2557
สถานที่ โรงแรมอุดรโฮเต็ล และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
  ..อ่านต่อ
ข่าวที่ผ่านมา
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ธ.ค. 2557
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ธ.ค. 2557
 [ข่าวประชุม] การประชุมคณะกรรมการบริหารก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]28 ก.ค. 2557
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมพัฒนาครู 8 กลุ่... ฮิต [ภาพกิจกรรม]30 มิ.ย. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... ฮิต [ภาพกิจกรรม]28 ก.พ. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]29 ม.ค. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]20 ม.ค. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการร... ฮิต [ภาพกิจกรรม]19 ธ.ค. 2556
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมพัฒนานักประก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]11 พ.ย. 2556
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมครูและบุคลากรทา... ฮิต [ภาพกิจกรรม]10 ต.ค. 2556
อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากคุณครู


วันและเวลา
กุมภาพันธ์ 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
บุคลากรในกลุ่ม 8


พระครูกุมภวาปีคณารักษ์
 
 
พระครูรัตโนภาส
 
 
พระครูสุวรรณโพธิรัต
 
 
พระครูสุภกิจโกศล
 
 
นายไชยพร มาลาอบ
 
 
นายคำใส พิมเสน
 
 
นายวัฒนชัย ประภาพันธ์
 
 
นางสุวรีย์ ทาสุวรรณ

 
เว็บไซต์ สนง.กลุ่มอื่นๆ

สนง.กลุ่มที่ 1
สนง.กลุ่มที่ 2
สนง.กลุ่มที่ 3
สนง.กลุ่มที่ 4
สนง.กลุ่มที่ 5
สนง.กลุ่มที่ 6
สนง.กลุ่มที่ 7
สนง.กลุ่มที่ 8
สนง.กลุ่มที่ 9
สนง.กลุ่มที่ 10
สนง.กลุ่มที่ 11
สนง.กลุ่มที่ 12
สนง.กลุ่มที่ 13
สนง.กลุ่มที่ 14

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบ ปส.05 - ปส.20

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง

คำอธิบายเลขบัตรประชาชน นักเรียนต่างด้าว E-citizen

แบบรายงาน จ.1, ร.1 ปี 2557

เอกสารประกันคุณภาพภายใน

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553 - 2562

ปฏิทินโรงเรียนส่งงาน

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

อนุทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เอกสารอบรมอาเซียน (อุดร)

เอกสารอบรมประกันคุณภาพ (อุบล)

ทำเนียบครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลสถิติครูบุคลากรและนักเรียน

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ผลคะแนน B-Net รายโรงเรียน

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนที่ส่งงานกลุ่มแล้ว

ชื่อโรงเรียน

ส่งแล้ว

 วัดโสมนัสสันตยาราม

 

 วัดศรีสะอาด

 ประสาทคณานุกิจวิทยา

 

 อุตตรทิศวิทยา

 

 วัดสว่างสามัคคี

 

 วัดศิริมงคล

 

 วัดบูรพา

 วัดโคเขตตาราม

 

 วัดศรีชมชื่น

 

 วัดศิรินทราวาส

 

 วัดศรีสวาท

 

 วัดมัชฌิมาวาส

 

 วัดศรีสุธาทิพย์

 

 วัดมัชฌิมบุรี

 

 วัดสังคาว

 

 วัดศรีนคราราม

 

 วัดดงคำ

 

 ห้วยทรายวิทยา

 

 สวัสดิ์วิทยา

 

 บาลีสาธิตศึกษามจร.วัดศรีษะเกษ

 

 วัดโกเสยเขต

 

 วัดไตรภูมิ

 

 วัดโพธิ์งาม

 

 วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

 วัดเขตอุดม

 

 วัดช้างเผือก

 

 วัดพระธาตุวิทยา

 

 วัดพระธาตุบังพวน

 

 วัดอัมพวัน

 

 วัดเวฬุวันวิทยา

 

 วัดโพธิสมภาร

 

 ดอนโพธิ์ธรรมสถาน

 วัดโพธิ์คำ

 

 วัดทุ่ง

 

 วัดพระธาตุศรีมงคล

 

 เหล่าแมดวิทยา

 

 วัดสว่างภูมิดล

 

วัดแจ้งแสงอรุณ

 

 ส่งภายในวันที่ 

 

 
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

ดีเยี่ยม
เยี่ยม
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 167
คำแนะนำ: 0
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ