ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘
ผู้บริหารกลุ่ม 8

พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานกลุ่มที่ 8
เมนูหลัก
 ข้อมูลเบื้องต้น :
 ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
 สถิติข้อมูล
 โครงสร้างหลักสูตร
 สมุดเยี่ยม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ในFavourites
เมล์ด่วนสายตรง
22:09:26
วันนี้วันที่ : 19-04-2014

 ค้นหา :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
หมายเลข IP ของคุณ 54.205.205.47


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ton
สมาชิกทั้งหมด : 5

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 29
บุคคลทั่วไป : 29
สมาชิก : 0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
แม่กองธรรมสนานหลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวทยาลัยมหามกุฏฯ
พศจ.หนองคาย

พศจ.อุดรธานี

พศจ.สกลนคร

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สมศ.

สทศ.

 

ประกาศคณะกรรมการการศึกษา

ประกาศว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553

ประกาศว่าด้วย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย พนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย ขนาดและกรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555

ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย บัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (พระภิกษุ)

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (คฤหัส)

แบบบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ

หลักเกณฑ์การขอมีบัตรพนักงานศาสนการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2550

ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2551

ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2552

ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2553

ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2555

ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2556

 

ภูมิอากาศ
ทันข่าวทันเหตุการณ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนภายในกลุ่มที่ 8

 
 

 

.

1. เรื่องขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 ตามประกาศคุรุสภาฯ

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการพร้อมแบบขอรับการคัดเลือกดังที่แนบมาพร้อมนี้

ส่งเอกสารมาที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ เพื่อรวบรวมส่ง ภายในวันที่  8  พฤษภาคม  2557

รายละเอียด01

รายละเอียด02

.

2. เรื่องการพัฒนาครูให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา

เพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต

ส่งรายชื่อครูที่จะเข้ารับการพัฒนามาที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ   ภายในวันที่ 2  เมษายน 2557

เพื่อกลุ่มรวบรวมส่งกองพุทธศาสนศึกษาต่อไป  ตามรายละเอียดที่แนบมาข้างล่างนี้

รายละเอียด

.

3. เรื่องประกาศผลสอบ B-Net ปีการศึกษา 2556

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านวิชาพระพุทธศาสนา (B-Net)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2557  บัดนี้ได้ประกาศผลสอบแล้ว

ผลคะแนนรายบุคคล ม.3

ผลคะแนนรายบุคคล ม.6

.

4. เรื่องโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รุ่นที่ 2  กลุ่มที่ 7, 8, 9, 10 และ 11

ระหว่างวันที่  7 - 8  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557

ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา (บ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท) จ.อุบลราชธานี

ขอให้โรงเรียนส่งครูหรือตัวแทนที่ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ไม่ผ่านการประเมินและยังไม่ได้รับการประเมิน โรงเรียนละ  1 รูป/คน

ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่อีเมล์กลุ่ม group_ps_8@hotmail.com

ภายในวันที่  28  มีนาคม  2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ

ตารางการอบรมโครงการ

.

5. เรื่องทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานกิจ

ด้วยพระครูสุวรรณโพธิรัต  อดีตรองประธานกลุ่ม 8 และผู้จัดการโรงเรียนวัดโพธิ์คำ

ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่  6  มีนาคม  2557  ที่ผ่านมา

ขอความอนุเคราะห์ผู้จัดการโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มที่ 8

ร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานกิจ  เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายดวงวิญญาณแด่พระครูสุวรรณโพธิรัต

รายละเอียด

.

6. เรื่องการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 

ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557

มีกำหนดช่วงเวลาในการประเมินฯ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2557

และขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบมาข้างล่างนี้

รายละเอียด

ตารางประเมินภายในสถานศึกษา

 

 


ข่าวกิจกรรม

 ข่าวกิจกรรม >> การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
การจัดทดสอบทางการศึกษา B-...การจัดทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ปีการศึกษา 2557  ของศูนย์สอบกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8    ณ สนามสอบโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2557   ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ...มหกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7  ระหว่างวันที่ 22 - 24  มกราคม  2557  ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ...กิจกรรมงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ปี 2557 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  วันที่  16  มกราคม  2557  ณ โรงเรียนวัดศรีนคราราม  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> งานแข่งขันทักษะทางวิชาการร... รูปภาพ จำนวน 29 รูป ฮิต RSS Feed
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการร...งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2556
วันที่ 15  ธันวาคม  2556  ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
  ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการฝึกอบรมพัฒนานักประก... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการฝึกอบรมพัฒนานักประก...โครงการฝึกอบรมพัฒนานักประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ  ระหว่างวันที่ 6 - 8  พฤศจิกายน 2556  ณ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   ..อ่านต่อ
ข่าวที่ผ่านมา
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]29 ม.ค. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]20 ม.ค. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการร... ฮิต [ภาพกิจกรรม]19 ธ.ค. 2556
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมพัฒนานักประก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]11 พ.ย. 2556
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมครูและบุคลากรทา... ฮิต [ภาพกิจกรรม]10 ต.ค. 2556
 [ข่าวประชุม] การประชุมประธานกลุ่มปส. ทั... ฮิต [ภาพกิจกรรม]28 มิ.ย. 2556
 [ข่าวประชุม] การประชุมคณะกรรมการบริหารก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]16 พ.ค. 2556
 [ข่าวกิจกรรม] โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... ฮิต [ภาพกิจกรรม]16 พ.ค. 2556
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมสัมมนาสหกรณ์โรง... ฮิต [ภาพกิจกรรม]12 มี.ค. 2556
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการร... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ก.พ. 2556
อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากคุณครู


วันและเวลา
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
บุคลากรในกลุ่ม 8


พระครูกุมภวาปีคณารักษ์
 
 
พระครูรัตโนภาส
 
 
พระครูสุวรรณโพธิรัต
 
 
พระครูสุภกิจโกศล
 
 
นายไชยพร มาลาอบ
 
 
นายคำใส พิมเสน
 
 
นายวัฒนชัย ประภาพันธ์
 
 
นางสุวรีย์ ทาสุวรรณ

 
เว็บไซต์ สนง.กลุ่มอื่นๆ

สนง.กลุ่มที่ 1
สนง.กลุ่มที่ 2
สนง.กลุ่มที่ 3
สนง.กลุ่มที่ 4
สนง.กลุ่มที่ 5
สนง.กลุ่มที่ 6
สนง.กลุ่มที่ 7
สนง.กลุ่มที่ 8
สนง.กลุ่มที่ 9
สนง.กลุ่มที่ 10
สนง.กลุ่มที่ 11
สนง.กลุ่มที่ 12
สนง.กลุ่มที่ 13
สนง.กลุ่มที่ 14

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบ ปส.05 - ปส.20

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง

แบบรายงาน จ.1, ร.1 ปี 2556

เอกสารประกันคุณภาพภายใน

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553 - 2562

ปฏิทินโรงเรียนส่งงาน

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

อนุทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เอกสารอบรมอาเซียน

ทำเนียบครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลสถิติครูบุคลากรและนักเรียน

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน B-Net รายโรงเรียน

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนที่ส่งงานกลุ่มแล้ว

ชื่อโรงเรียน

ส่งแล้ว

 วัดโสมนัสสันตยาราม

 

 วัดศรีสะอาด

 ประสาทคณานุกิจวิทยา

 

 อุตตรทิศวิทยา

 

 วัดสว่างสามัคคี

 

 วัดศิริมงคล

 

 วัดบูรพา

 วัดโคเขตตาราม

 

 วัดศรีชมชื่น

 

 วัดศิรินทราวาส

 

 วัดศรีสวาท

 

 วัดมัชฌิมาวาส

 

 วัดศรีสุธาทิพย์

 

 วัดมัชฌิมบุรี

 

 วัดสังคาว

 

 วัดศรีนคราราม

 

 วัดดงคำ

 

 ห้วยทรายวิทยา

 

 สวัสดิ์วิทยา

 

 บาลีสาธิตศึกษามจร.วัดศรีษะเกษ

 

 วัดโกเสยเขต

 

 วัดไตรภูมิ

 

 วัดโพธิ์งาม

 

 วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

 วัดเขตอุดม

 

 วัดช้างเผือก

 

 วัดพระธาตุวิทยา

 

 วัดพระธาตุบังพวน

 

 วัดอัมพวัน

 

 วัดเวฬุวันวิทยา

 

 วัดโพธิสมภาร

 

 ดอนโพธิ์ธรรมสถาน

 วัดโพธิ์คำ

 

 วัดทุ่ง

 

 วัดพระธาตุศรีมงคล

 

 เหล่าแมดวิทยา

 

 วัดสว่างภูมิดล

 

วัดแจ้งแสงอรุณ

 

 ส่งภายในวันที่ 

 

 
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

ดีเยี่ยม
เยี่ยม
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 151
คำแนะนำ: 0
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ