ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘
ผู้บริหารกลุ่ม 8

พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานกลุ่มที่ 8
เมนูหลัก
 ข้อมูลเบื้องต้น :
 ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
 สถิติข้อมูล
 โครงสร้างหลักสูตร
 สมุดเยี่ยม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ในFavourites
เมล์ด่วนสายตรง
16:11:27
วันนี้วันที่ : 23-07-2016

 ค้นหา :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
หมายเลข IP ของคุณ 54.198.114.138


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ton
สมาชิกทั้งหมด : 5

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 5
บุคคลทั่วไป : 5
สมาชิก : 0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
แม่กองธรรมสนานหลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวทยาลัยมหามกุฏฯ
พศจ.หนองคาย

พศจ.อุดรธานี

พศจ.สกลนคร

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สมศ.

สทศ.

 

ประกาศคณะกรรมการการศึกษา

ประกาศว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553

ประกาศว่าด้วย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย พนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย ขนาดและกรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2557

ระเบียบว่าด้วย ทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2558

ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย บัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (พระภิกษุ)

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (คฤหัส)

แบบบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ

หลักเกณฑ์การขอมีบัตรพนักงานศาสนการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2550

ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2551

ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2552

ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2553

ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2555

ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2556

ครั้งที่ 7  ปีการศึกษา 2557

ครั้งที่ 8  ปีการศึกษา 2558

 

ภูมิอากาศ
ทันข่าวทันเหตุการณ์

ข่าวแจ้งเพื่อทราบด่วนที่สุด... ขอความร่วมมือโรงเรียนในกลุ่ม ปส.7 ที่ยังไม่ส่ง SAR และแบบรายงานผลการประเมินฯ ให้รีบดำเนินการส่งที่ กลุ่ม ปส.7 เนื่องจากเลยระยะเวลาที่กำหนดมาพอสมควรแล้ว...จีงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนภายในกลุ่มที่ 8

 
 

 

.

1. เรื่องการอบรม O-NET, B-NET ปีการศึกษา 2559

การอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ

O-NET, B-NET ปีการศึกษา 2559

วันที่  1  สิงหาคม  2559  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี

รายละเอียดการอบรม

.

2. เรื่องการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559

แจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 8

ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-  31  สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1  วันที่ 10  ตุลาคม  2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบ  วันที่  5  มกราคม  2560

สอบวันที่  28  มกราคม  2560

เข้าสู่ระบบ B-NET 

.

3. เรื่องอนุทินการศึกษา

ประกาศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

เรื่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้โรงเรียนภายในกลุ่มดำเนินการเรียนการสอนและการสอบเป็นแนวเดียวกัน

ดังนั้นจึงประกาศไว้ดังนี้

อนุทินการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559

. 

 

 

 


ข่าวกิจกรรม

 ข่าวกิจกรรม >> งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ .... ">. ">งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 8  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ และสกลนคร  จำนวน 40 โรง  ในวันที่ 21  พฤศจิกายน  2558  ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการอบรมการจัดทำระบบการ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการอบรมการจัดทำระบบการ...โครงการอบรมการจัดทำระบบการเงินและบัญชี  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ระหว่างวันที่ 15 - 16  ตุลาคม  2558  ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-c... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-c...การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านการศึกษา โปรแกม E-citizen , Eis , GPA  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  วันที่  19  กันยายน  2558  ณ โรงเรียนวัดศรีนคราราม  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการประชุมสัมมนาผู้บริห... รูปภาพ จำนวน 39 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริห... .

">
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ  โดยได้อาราธนาสมเด็จพระวันรัต  ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด  ระหว่างวันที่ 7 - 8  พฤษภาคม  2558  ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อ.สา...  ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ...อบรม ">โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รุ่นที่ 2  กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ระหว่างวันที่ 1 - 3  เมษายน  2558  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  อ.เมือง  จ.นครนายก   ..อ่านต่อ
ข่าวที่ผ่านมา
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมการจัดทำระบบการ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ต.ค. 2558
 [การประชุม อบรม สัมมนา] การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-c... ฮิต [ภาพกิจกรรม]25 ก.ย. 2558
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการประชุมสัมมนาผู้บริห... ฮิต [ภาพกิจกรรม] .

">
11 พ.ค. 2558
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]อบรม ">20 เม.ย. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... ฮิต [ภาพกิจกรรม].

">
การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2557 ">. ">
26 ก.พ. 2558
 [ข่าวประชุม] การประชุมผู้อำนวยการโรงเรี... ฮิต [ภาพกิจกรรม]13 ก.พ. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] โครงการยกระดับคุณภาพการศึก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]03 ก.พ. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]03 ก.พ. 2558
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนท... ฮิต [ภาพกิจกรรม]15 ม.ค. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ธ.ค. 2557
อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากคุณครู


วันและเวลา
กรกฎาคม 2559
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
บุคลากรในกลุ่ม 8


พระครูกุมภวาปีคณารักษ์
 
 
พระครูรัตโนภาส
 
 
พระครูสุวรรณโพธิรัต
 
 
พระครูสุภกิจโกศล
 
 
นายไชยพร มาลาอบ
 
 
นายคำใส พิมเสน
 
 
นายวัฒนชัย ประภาพันธ์
 
 
นางสุวรีย์ ทาสุวรรณ

 
เว็บไซต์ สนง.กลุ่มอื่นๆ

สนง.กลุ่มที่ 1
สนง.กลุ่มที่ 2
สนง.กลุ่มที่ 3
สนง.กลุ่มที่ 4
สนง.กลุ่มที่ 5
สนง.กลุ่มที่ 6
สนง.กลุ่มที่ 7
สนง.กลุ่มที่ 8
สนง.กลุ่มที่ 9
สนง.กลุ่มที่ 10
สนง.กลุ่มที่ 11
สนง.กลุ่มที่ 12
สนง.กลุ่มที่ 13
สนง.กลุ่มที่ 14

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบ ปส.05 - ปส.20

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง

คำอธิบายเลขบัตรประชาชน นักเรียนต่างด้าว E-citizen

แบบรายงาน จ.1, ร.1 ปี 2558

เอกสารประกันคุณภาพภายใน

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553 - 2562

ปฏิทินโรงเรียนส่งงาน

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

อนุทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เอกสารอบรมอาเซียน (อุดร)

เอกสารอบรมประกันคุณภาพ (อุบล)

แบบคำขอเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปี 2558

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ปี 2558

โปรแกรม GPA55

โปรแกรม E-citizen 2558

โปรแกรม EIS2556

โปรแกรมคิดสัดส่วน O-NET 70ต่อ30

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม

หลักสูตร วิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เอกสารอบรม วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รุ่น 3

ทำเนียบครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลสถิติครูบุคลากรและนักเรียน

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ผลคะแนน B-NET รายโรงเรียน

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2557

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2557

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2558

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2558

ข้อมูล O-NET, B-NET เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

โปรแกรมช่วยประมวลผลคะแนน O-NET , B-NET

คะแนนผลสอบ B-NET ปี 56-57  ม.3 และ ม.6

คะแนนผลสอบ O-NET ปี 56 ม.3

คะแนนผลสอบ O-NET ปี 56 ม.6

คะแนนผลสอบ O-NET ปี 57 ม.3

คะแนนผลสอบ O-NET ปี 57 ม.6

โรงเรียนที่ส่งงานกลุ่มแล้ว

ชื่อโรงเรียน

ส่งแล้ว

 วัดโสมนัสสันตยาราม

 

 วัดศรีสะอาด

 ประสาทคณานุกิจวิทยา

 

 อุตตรทิศวิทยา

 

 วัดสว่างสามัคคี

 

 วัดศิริมงคล

 

 วัดบูรพา

 วัดโคเขตตาราม

 

 วัดศรีชมชื่น

 

 วัดศิรินทราวาส

 

 วัดศรีสวาท

 

 วัดมัชฌิมาวาส

 

 วัดศรีสุธาทิพย์

 

 วัดมัชฌิมบุรี

 

 วัดสังคาว

 

 วัดศรีนคราราม

 

 วัดดงคำ

 

 ห้วยทรายวิทยา

 

 สวัสดิ์วิทยา

 

 บาลีสาธิตศึกษามจร.วัดศรีษะเกษ

 

 วัดโกเสยเขต

 

 วัดไตรภูมิ

 

 วัดโพธิ์งาม

 

 วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

 วัดเขตอุดม

 

 วัดช้างเผือก

 

 วัดพระธาตุวิทยา

 

 วัดพระธาตุบังพวน

 

 วัดอัมพวัน

 

 วัดเวฬุวันวิทยา

 

 วัดโพธิสมภาร

 

 ดอนโพธิ์ธรรมสถาน

 วัดโพธิ์คำ

 

 วัดทุ่ง

 

 วัดพระธาตุศรีมงคล

 

 เหล่าแมดวิทยา

 

 วัดสว่างภูมิดล

 

วัดแจ้งแสงอรุณ

 

 ส่งภายในวันที่ 

 

 
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

ดีเยี่ยม
เยี่ยม
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 181
คำแนะนำ: 0
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ