ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘
ผู้บริหารกลุ่ม 8

พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานกลุ่มที่ 8
เมนูหลัก
 ข้อมูลเบื้องต้น :
 ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
 สถิติข้อมูล
 โครงสร้างหลักสูตร
 สมุดเยี่ยม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ในFavourites
เมล์ด่วนสายตรง
11:11:55
วันนี้วันที่ : 23-11-2014

 ค้นหา :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
หมายเลข IP ของคุณ 54.92.236.96


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ton
สมาชิกทั้งหมด : 5

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 54
บุคคลทั่วไป : 54
สมาชิก : 0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
แม่กองธรรมสนานหลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวทยาลัยมหามกุฏฯ
พศจ.หนองคาย

พศจ.อุดรธานี

พศจ.สกลนคร

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สมศ.

สทศ.

 

ประกาศคณะกรรมการการศึกษา

ประกาศว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553

ประกาศว่าด้วย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย พนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย ขนาดและกรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2557

ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย บัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (พระภิกษุ)

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (คฤหัส)

แบบบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ

หลักเกณฑ์การขอมีบัตรพนักงานศาสนการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2550

ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2551

ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2552

ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2553

ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2555

ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2556

 

ภูมิอากาศ
ทันข่าวทันเหตุการณ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนภายในกลุ่มที่ 8

 
 

 

.  

1. เรื่องอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ,B-Net

อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติ

ทั้ง 2 ด้าน คือ O-Net และ  B-Net

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

ในวันที่ 30  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

.

2. เรื่องรายงานสถิติข้อมูล จ.1 , ร.1 และ จ.3 ครั้งที่ 2

ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 8

ส่งรายงานสถิติข้อมูล จ.1,ร.1 และ จ.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่เว็บกลุ่ม อัพเดทล่าสุด

ส่งกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2557

แบบฟอร์ม จ.1,ร.1

.

3. เรื่องลงทะเบียนนักเรียนสอบ B-Net ปีการศึกษา 2557

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ B-Net

ทางศูนย์สอบจึงขอให้โรงเรียนได้ลงทะเบียนนักเรียนสอบ

ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2557

เพื่อทางศูนย์สอบจะได้จัดห้องสอบได้ทันเวลา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแล้ว

.

4. เรื่องแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 7

ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557

เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันระดับประเทศ ที่ จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

ในวันที่  21 ธันวาคม  2557

ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดการแข่งขัน

.

5. เรื่องอนุทินการศึกษา

ประกาศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

เรื่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เพื่อให้โรงเรียนภายในกลุ่มดำเนินการเรียนการสอนและการสอบเป็นแนวเดียวกัน

ดังนั้นจึงประกาศไว้ดังนี้

อนุทินการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557

. 

 

 


ข่าวกิจกรรม

 ข่าวประชุม >> การประชุมคณะกรรมการบริหารก... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
การประชุมคณะกรรมการบริหารก...

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ณ โรงเรียนวัดสว่างสามัคคี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

  ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการอบรมพัฒนาครู 8 กลุ่... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการอบรมพัฒนาครู 8 กลุ่...การอบรมโครงการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  (จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และสกลนคร)
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม และ 28 - 29 มิถุนายน 2557
สถานที่ โรงแรมอุดรโฮเต็ล และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
  ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
การจัดทดสอบทางการศึกษา B-...การจัดทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ปีการศึกษา 2557  ของศูนย์สอบกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8    ณ สนามสอบโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2557   ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ...มหกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7  ระหว่างวันที่ 22 - 24  มกราคม  2557  ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ...กิจกรรมงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ปี 2557 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  วันที่  16  มกราคม  2557  ณ โรงเรียนวัดศรีนคราราม  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   ..อ่านต่อ
ข่าวที่ผ่านมา
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมพัฒนาครู 8 กลุ่... ฮิต [ภาพกิจกรรม]30 มิ.ย. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... ฮิต [ภาพกิจกรรม]28 ก.พ. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]29 ม.ค. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]20 ม.ค. 2557
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการร... ฮิต [ภาพกิจกรรม]19 ธ.ค. 2556
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมพัฒนานักประก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]11 พ.ย. 2556
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมครูและบุคลากรทา... ฮิต [ภาพกิจกรรม]10 ต.ค. 2556
 [ข่าวประชุม] การประชุมประธานกลุ่มปส. ทั... ฮิต [ภาพกิจกรรม]28 มิ.ย. 2556
 [ข่าวประชุม] การประชุมคณะกรรมการบริหารก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]16 พ.ค. 2556
 [ข่าวกิจกรรม] โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... ฮิต [ภาพกิจกรรม]16 พ.ค. 2556
อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากคุณครู


วันและเวลา
พฤศจิกายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
บุคลากรในกลุ่ม 8


พระครูกุมภวาปีคณารักษ์
 
 
พระครูรัตโนภาส
 
 
พระครูสุวรรณโพธิรัต
 
 
พระครูสุภกิจโกศล
 
 
นายไชยพร มาลาอบ
 
 
นายคำใส พิมเสน
 
 
นายวัฒนชัย ประภาพันธ์
 
 
นางสุวรีย์ ทาสุวรรณ

 
เว็บไซต์ สนง.กลุ่มอื่นๆ

สนง.กลุ่มที่ 1
สนง.กลุ่มที่ 2
สนง.กลุ่มที่ 3
สนง.กลุ่มที่ 4
สนง.กลุ่มที่ 5
สนง.กลุ่มที่ 6
สนง.กลุ่มที่ 7
สนง.กลุ่มที่ 8
สนง.กลุ่มที่ 9
สนง.กลุ่มที่ 10
สนง.กลุ่มที่ 11
สนง.กลุ่มที่ 12
สนง.กลุ่มที่ 13
สนง.กลุ่มที่ 14

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบ ปส.05 - ปส.20

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง

คำอธิบายเลขบัตรประชาชน นักเรียนต่างด้าว E-citizen

แบบรายงาน จ.1, ร.1 ปี 2557

เอกสารประกันคุณภาพภายใน

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553 - 2562

ปฏิทินโรงเรียนส่งงาน

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

อนุทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เอกสารอบรมอาเซียน (อุดร)

เอกสารอบรมประกันคุณภาพ (อุบล)

ทำเนียบครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลสถิติครูบุคลากรและนักเรียน

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ผลคะแนน B-Net รายโรงเรียน

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนที่ส่งงานกลุ่มแล้ว

ชื่อโรงเรียน

ส่งแล้ว

 วัดโสมนัสสันตยาราม

 

 วัดศรีสะอาด

 ประสาทคณานุกิจวิทยา

 

 อุตตรทิศวิทยา

 

 วัดสว่างสามัคคี

 

 วัดศิริมงคล

 

 วัดบูรพา

 วัดโคเขตตาราม

 

 วัดศรีชมชื่น

 

 วัดศิรินทราวาส

 

 วัดศรีสวาท

 

 วัดมัชฌิมาวาส

 

 วัดศรีสุธาทิพย์

 

 วัดมัชฌิมบุรี

 

 วัดสังคาว

 

 วัดศรีนคราราม

 

 วัดดงคำ

 

 ห้วยทรายวิทยา

 

 สวัสดิ์วิทยา

 

 บาลีสาธิตศึกษามจร.วัดศรีษะเกษ

 

 วัดโกเสยเขต

 

 วัดไตรภูมิ

 

 วัดโพธิ์งาม

 

 วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

 วัดเขตอุดม

 

 วัดช้างเผือก

 

 วัดพระธาตุวิทยา

 

 วัดพระธาตุบังพวน

 

 วัดอัมพวัน

 

 วัดเวฬุวันวิทยา

 

 วัดโพธิสมภาร

 

 ดอนโพธิ์ธรรมสถาน

 วัดโพธิ์คำ

 

 วัดทุ่ง

 

 วัดพระธาตุศรีมงคล

 

 เหล่าแมดวิทยา

 

 วัดสว่างภูมิดล

 

วัดแจ้งแสงอรุณ

 

 ส่งภายในวันที่ 

 

 
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

ดีเยี่ยม
เยี่ยม
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 164
คำแนะนำ: 0
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ