ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘
ผู้บริหารกลุ่ม 8

พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานกลุ่มที่ 8
เมนูหลัก
 ข้อมูลเบื้องต้น :
 ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
 สถิติข้อมูล
 โครงสร้างหลักสูตร
 สมุดเยี่ยม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ในFavourites
เมล์ด่วนสายตรง
20:06:49
วันนี้วันที่ : 25-05-2015

 ค้นหา :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
หมายเลข IP ของคุณ 54.157.222.62


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ton
สมาชิกทั้งหมด : 5

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 6
บุคคลทั่วไป : 6
สมาชิก : 0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
แม่กองธรรมสนานหลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวทยาลัยมหามกุฏฯ
พศจ.หนองคาย

พศจ.อุดรธานี

พศจ.สกลนคร

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สมศ.

สทศ.

 

ประกาศคณะกรรมการการศึกษา

ประกาศว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553

ประกาศว่าด้วย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย พนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย ขนาดและกรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.2557

ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย บัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.2555

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (พระภิกษุ)

ว่าด้วย แบบขอมีบัตรพนักงานศาสนการ (คฤหัส)

แบบบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ

หลักเกณฑ์การขอมีบัตรพนักงานศาสนการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2550

ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2551

ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2552

ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2553

ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2555

ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2556

 

ภูมิอากาศ
ทันข่าวทันเหตุการณ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนภายในกลุ่มที่ 8

 
 

 

.  

1. เรื่องแบบคำขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลด

.

2. เรื่องแจ้งรายชื่อนักเรียนซ้ำกันทั่วประเทศ

แจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ซ้ำกันว่ามีตัวต้นในโรงเรียนท่าน

และรายงานไปยังสำนักงานกลุ่มโรงเรียนที่สังกัดอยู่

ตรวจสอบรายชื่อ

.

3. เรื่องรายงานข้อมูลนักเรียน จ.1 ร.1 ปีการศึกษา 2558

ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียน จ.1 ร.1 ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา  2558 

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

ยกระดับการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศ

ขอให้ทุกโรงเรียนจัดทำรายงานข้อมูล จ.1 ร.1 ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2558

 ส่งก่อนวันที่  30  พฤษภาคม  2558

แบบฟอร์ม จ1,ร.1 ปี 2558 ล่าสุด

.

4. เรื่องอบรมครูสอนบาลีในโรงเรียน

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน  2558

จึงแจ้งให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกโรง ส่งครูผู้สอนบาลีเข้ารับการอบรม

ระหว่างวันที่  2 - 10  มิถุนายน  2558

ณ วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร

กำหนดการและแบบตอบรับ

.

5. เรื่องอนุทินการศึกษา

ประกาศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

เรื่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เพื่อให้โรงเรียนภายในกลุ่มดำเนินการเรียนการสอนและการสอบเป็นแนวเดียวกัน

ดังนั้นจึงประกาศไว้ดังนี้

อนุทินการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558

. 

 

 


ข่าวกิจกรรม

 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการประชุมสัมมนาผู้บริห... รูปภาพ จำนวน 39 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริห... .

">
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ  โดยได้อาราธนาสมเด็จพระวันรัต  ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด  ระหว่างวันที่ 7 - 8  พฤษภาคม  2558  ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อ.สา...  ..อ่านต่อ
 การประชุม อบรม สัมมนา >> โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ...อบรม ">โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รุ่นที่ 2  กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ระหว่างวันที่ 1 - 3  เมษายน  2558  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  อ.เมือง  จ.นครนายก   ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
การจัดทดสอบทางการศึกษา B-....

">
การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2557 ">. ">การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2557  ศูนย์สอบ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ในวันที่เสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2558  ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ.หนองคาย   ..อ่านต่อ
 ข่าวประชุม >> การประชุมผู้อำนวยการโรงเรี... รูปภาพ จำนวน 25 รูป ฮิต RSS Feed
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรี...

การประชุมผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2558  ณ โรงเรียนวัดศรีนคราราม  ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี

  ..อ่านต่อ
 ข่าวกิจกรรม >> โครงการยกระดับคุณภาพการศึก... รูปภาพ จำนวน 29 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการยกระดับคุณภาพการศึก...โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา Pre O-NET, B-NET ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ ระหว่างวันที่  26 - 27  มกราคม  2558  ณ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   ..อ่านต่อ
ข่าวที่ผ่านมา
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]อบรม ">20 เม.ย. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] การจัดทดสอบทางการศึกษา B-... ฮิต [ภาพกิจกรรม].

">
การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2557 ">. ">
26 ก.พ. 2558
 [ข่าวประชุม] การประชุมผู้อำนวยการโรงเรี... ฮิต [ภาพกิจกรรม]13 ก.พ. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] โครงการยกระดับคุณภาพการศึก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]03 ก.พ. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]03 ก.พ. 2558
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนท... ฮิต [ภาพกิจกรรม]15 ม.ค. 2558
 [ข่าวกิจกรรม] งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ธ.ค. 2557
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู... ฮิต [ภาพกิจกรรม]26 ธ.ค. 2557
 [ข่าวประชุม] การประชุมคณะกรรมการบริหารก... ฮิต [ภาพกิจกรรม]28 ก.ค. 2557
 [การประชุม อบรม สัมมนา] โครงการอบรมพัฒนาครู 8 กลุ่... ฮิต [ภาพกิจกรรม]30 มิ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากคุณครู


วันและเวลา
พฤษภาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
บุคลากรในกลุ่ม 8


พระครูกุมภวาปีคณารักษ์
 
 
พระครูรัตโนภาส
 
 
พระครูสุวรรณโพธิรัต
 
 
พระครูสุภกิจโกศล
 
 
นายไชยพร มาลาอบ
 
 
นายคำใส พิมเสน
 
 
นายวัฒนชัย ประภาพันธ์
 
 
นางสุวรีย์ ทาสุวรรณ

 
เว็บไซต์ สนง.กลุ่มอื่นๆ

สนง.กลุ่มที่ 1
สนง.กลุ่มที่ 2
สนง.กลุ่มที่ 3
สนง.กลุ่มที่ 4
สนง.กลุ่มที่ 5
สนง.กลุ่มที่ 6
สนง.กลุ่มที่ 7
สนง.กลุ่มที่ 8
สนง.กลุ่มที่ 9
สนง.กลุ่มที่ 10
สนง.กลุ่มที่ 11
สนง.กลุ่มที่ 12
สนง.กลุ่มที่ 13
สนง.กลุ่มที่ 14

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบ ปส.05 - ปส.20

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง

คำอธิบายเลขบัตรประชาชน นักเรียนต่างด้าว E-citizen

แบบรายงาน จ.1, ร.1 ปี 2558

เอกสารประกันคุณภาพภายใน

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พ.ศ.2553 - 2562

ปฏิทินโรงเรียนส่งงาน

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

อนุทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เอกสารอบรมอาเซียน (อุดร)

เอกสารอบรมประกันคุณภาพ (อุบล)

แบบคำขอเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปี 2558

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ปี 2558

โปรแกรม GPA57

โปรแกรม E-citizen 2558

โปรแกรมคิดสัดส่วน O-NET 70ต่อ30

ทำเนียบครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลสถิติครูบุคลากรและนักเรียน

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ผลคะแนน B-Net รายโรงเรียน

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2555

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2556

ผลคะแนน ม.3 ปีการศึกษา 2557

ผลคะแนน ม.6 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนที่ส่งงานกลุ่มแล้ว

ชื่อโรงเรียน

ส่งแล้ว

 วัดโสมนัสสันตยาราม

 

 วัดศรีสะอาด

 ประสาทคณานุกิจวิทยา

 

 อุตตรทิศวิทยา

 

 วัดสว่างสามัคคี

 

 วัดศิริมงคล

 

 วัดบูรพา

 วัดโคเขตตาราม

 

 วัดศรีชมชื่น

 

 วัดศิรินทราวาส

 

 วัดศรีสวาท

 

 วัดมัชฌิมาวาส

 

 วัดศรีสุธาทิพย์

 

 วัดมัชฌิมบุรี

 

 วัดสังคาว

 

 วัดศรีนคราราม

 

 วัดดงคำ

 

 ห้วยทรายวิทยา

 

 สวัสดิ์วิทยา

 

 บาลีสาธิตศึกษามจร.วัดศรีษะเกษ

 

 วัดโกเสยเขต

 

 วัดไตรภูมิ

 

 วัดโพธิ์งาม

 

 วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

 วัดเขตอุดม

 

 วัดช้างเผือก

 

 วัดพระธาตุวิทยา

 

 วัดพระธาตุบังพวน

 

 วัดอัมพวัน

 

 วัดเวฬุวันวิทยา

 

 วัดโพธิสมภาร

 

 ดอนโพธิ์ธรรมสถาน

 วัดโพธิ์คำ

 

 วัดทุ่ง

 

 วัดพระธาตุศรีมงคล

 

 เหล่าแมดวิทยา

 

 วัดสว่างภูมิดล

 

วัดแจ้งแสงอรุณ

 

 ส่งภายในวันที่ 

 

 
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

ดีเยี่ยม
เยี่ยม
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 168
คำแนะนำ: 0
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ